Koja je razlika između uobičajenog netkanog i medicinskog netkanog?

- Aug 02, 2019-

Trenutno se uobičajena netkana tkanina na tržištu može podijeliti u dvije kategorije, jedna je obična netkana tkanina, a druga je medicinska netkana tkanina, jer se uglavnom koristi za medicinsko liječenje, pa postoje strogi zahtjevi za kvalitetom, koje su druge razlike među njima?

1. Antibakterijska sposobnost

Kako se radi o netkanoj medicinskoj tkanini, osnovni standard je antibakterijska sposobnost. Općenito, upotrebljavaće se troslojna struktura sloja za raspršivanje taline SMMMS, dok obična netkana medicinska tkanina koristi jednoslojnu strukturu sloja za prskanje taline. U usporedbi s tim, troslojna struktura definitivno ima jaču antibakterijsku sposobnost. Što se tiče nemedicinskih netkanih tkanina, jer nema sloja koji se istopio, nema antibakterijsku sposobnost.

2. Primjenjivo na različite metode sterilizacije

Budući da ima antibakterijsku sposobnost, potrebna mu je i odgovarajuća sposobnost sterilizacije. Visokokvalitetna medicinska netkana tkanina može se primijeniti na različite metode sterilizacije, uključujući paru pod tlakom, etilen oksid i plazmu vodikovog peroksida. Međutim, obične nemedicinske netkane tkanine ne mogu se primijeniti na različite metode sterilizacije.

3. Kontrola kvalitete

Sve medicinske netkane tkanine moraju biti ovjerene odgovarajućim sustavom kontrole kvalitete proizvoda, a postoje strogi standardi i zahtjevi za svaki korak proizvoda u procesu proizvodnje.

Glavne razlike između medicinskih netkanog materijala i običnih netkanih tkanina uglavnom se odražavaju na ove aspekte, obje imaju vlastitu upotrebu i karakteristike, sve dok je pravi izbor prema potrebama u upotrebi.